ប្រភេទទាំងអស់
5
6
7

ពិព័រណ៍ Spring Canton ឆ្នាំ 2023

ពេលវេលា: 2023-05-10 ទស្សនា: 56

បីឆ្នាំក្រោយមក យើងពិតជារីករាយណាស់ក្នុងការដាក់បង្ហាញកម្រាលព្រំក្រហមរបស់យើងម្តងទៀតនៅឯ Spring Canton Fair 2023

លេខស្តង់ : 11.3 D 03-05

ថ្ងៃទី 23-27 ខែមេសា វគ្គ 2

យើងមិនអាចរង់ចាំបានទេ។

* ជួបអ្នកដោយផ្ទាល់

* អបអរសាទរការជួបជុំគ្នា ហើយជីវិតរបស់យើងទាំងពីរវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញ

* រីករាយម៉ោងរីករាយជាមួយអ្នក

* ណែនាំការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំទាំងនេះ

សំបុកដើមឈើពិភពលោក

ប្រភេទក្តៅ