ប្រភេទទាំងអស់
5
6
7

ការ៉េ

ការ៉េ
ការ៉េ
ការ៉េ
ការ៉េ
ឈរដើមឈើការ៉េ

នៅក្នុងផ្ទះដែលពោរពេញដោយភាពរីករាយ ភាពកក់ក្ដៅ និងពេលវេលាប្រកបដោយគុណភាព ចំណាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ កន្លែងឈរដើមឈើរាងការ៉េនឹងបន្ថែមការលើកទឹកចិត្តបុណ្យណូអែលបន្តិច។

ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។
ពណ៌
  • ការ៉េ
  • ការ៉េ
ទំហំ
  • មធ្យម
  • ដែលមានទំហំធំ
សាកសួរ
DESCRIPTION

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
ផលិតផលដែលទាក់ទង

ប្រភេទក្តៅ